دسته
شهر اسلامي
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 16340
تعداد نوشته ها : 26
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
دسته ها :
شنبه بیست و هفتم 3 1396
دسته ها :
دوشنبه هفدهم 3 1395


عهدنامه های مودٌت و همکاری


سازمان پایتخت ها و شهرهای اسلامی تصمیم به تحکیم روابط همکاری بین المللی مشترک گرفته است . این موضوع سبب امضای معاهدات مودت آمیز با مؤسسات  و سازمان های عام المنفعه ای ، به قرار زیر ، شده است :

الف . بانک توسعه اسلامی

ب . سازمان شهرهای عربی

پ . مرکز ملل متحد برای تاسیسات انسانی

ت . سازمان شهرهی متحد

ث . اتحادیه بین المللی شهرها و حکومت های محلی

ج . اتحادیه جهانی کلانشهر ها

چ . اتحادیه شهرهای آفریقائی

ح . مرکز محیط زیست و توسعه منطقه عرب و اروپا

خ . مؤسسه بین المللی فوتومتری و سنجش از دور


چهارشنبه بیست و ششم 9 1393


روابط منطقه ای و بین المللی سازمان پایتخت ها و شهرهای اسلامی .


سازمان پایتخت ها و شهرهای اسلامی در نظر دارد جایگاه خود در چرخه روابط بین المللی را در نقش یک نهاد بین المللی خدمتگزار در تحقق توسعه پایدار به نفع اعضای خود ، با تقویت فعالیت های منطقه ای و بین المللیش به وسیله ی نهادهای  ملل متحد  و سازمان های منطقه ای و بین المللی ، بنا به آرمانهای های سازمان پایتخت ها و شهرهای اسلامی ، و کسب جایگاه های زیر ، تحکیم بخشد :

1 - جایگاه های مشورتی

الف - مقام مشاور عمومی در شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد ( یو اِن - اکوسوک ).

ب - مقام مشاور عمومی در صندوق ملل متحد برای کودکان ( یونیسف )

پ - مقام مشاور عمومی  نزد  ملل متحد برای توسعه صنعتی ( یونیدو )

ت - مقام مشاور عمومی در بخش آمار و اطلاعات  ملل متحد ( یواِن - دپی )

2 - عضویت در سازمان های بین المللی

الف . کنفرانس سازمان های غیر دولتی

ب . شورای بین المللی امور بوم شناسی ناحیه ای

پ . اتحادیه بین المللی شهرها و حکومت های محلی

ت . شورای بین المللی آثار تاریخی  و محوطه های تاریخی

ث . عضویت در کمیته ء اجرائی شورای بین المللی امور بوم شناسی شهرداری های ناحیه ای

ج . عضویت در کمیته اجرائی سازمان بین المللی شهر ها و مدیریت های محلی

چ . مر کز همکاریهای عرب - اروپائی

سازمان ، روابط خود با سازمان ها  و کمیته های بین المللی نامبرده زیر را به وسیله ی عضویت آنان به عنوان ناظر در این سازمان یا عضویت متقابل در یکدیگر ، تقویت کرده است :

   - سازمان کنفرانس اسلامی

 - بانک اسلامی ِ توسعه

 - سازمان اسلامی آموزش ، علوم و فرهنگ

     - مرکز تحقیقات ، فنون و فرهنگ های اسلامی

- ساز مان آموزش و تحقیقاتِ آمار و اطلاعات ، و اقتصادی - اجتماعی منطقه ای اسلامی

- سازمان عربی آموزش ، علوم و فرهنگ ، وابسته به اتحادیه عرب

- اتحادیه اسلامی کشتی داران

- اتاق اسلامی صنایع و تجارت

( این بخش دنباله دارد ) صندوق تعاون پایتخت ها و شهر های اسلامی .


این صندوق برای اطمینان به ساز و کارهائی است که در تحقق اهداف سازمان صورت می گیرد ؛ و شامل امور زیر است :

1 - پروژه های توسعه پایدار ، در شهرهای عضو که به دنبال بهبود سطح خدمات عمومی ، خدمات شهری ، و حمایت از محیط زیست خود هستند .

2 - امور حفظ و نگهداری محل های آثار تاریخی مهم میراث اسلامی .

3 - تحقیقات علمی و فنٌی در تمام زمینه های مربوط به شهرداری ها ، و بهبود کمٌ و کیف وسایل  کار آنها .

4 - برنامه های عملیاتی و اثبات و توسعه توانمندی ها  و فنون لازم برای فعالیت های شهرهای عضو ، نظیر امور اداری محلٌی ، نظام های مدیریت اطلاعات ، حفظ محیط زیست و میراث فرهنگی  ، امور حمل و نقل شهری ، و حفظ سرویس های عمومی .

هدف های نامبرده بالا به وسیله ی کمک های مالی و وام های بدون بهره تحقق می یابند .

منابع مالی صندوق ها عبارتند از :

الف - حق عضویتی که سالانه از سوی اعضاء سازمان پرداخت می شود و جمع آن معادل نیمی از پرداختهای سالیانه به سازمان است .

ب - کمک های مالی سازمان  به سازمان کنفرانس اسلامی  به منظور اجرای پرژه های مورد نظر . 

پ - کمک های مالی مستقیم دولتها ، نهادها ، و اشخاص .

ت - کمک های مالی یا هدیه های جنسی خاص صندوق که در مواردی خاص سرمایه گذاری شده و منافع آنها در راه تحقق پروژه های صندوق بکار می روند .جوایز سازمان پایتخت ها و شهرهای اسلامی .


کمیسیون مسئول جوایز سازمان پایتخت ها و شهرهای اسلامی مرکب از تعدادی از کارشناسان ، متخصصان متبحر در امور جوایز ، و نیز چند نفر از کارمندان دبیرخانه کلٌ سازمان پایتخت ها و شهرهای اسلامی است که به ریاست دبیرکل ٌ این سازمان اداره می شود . جایزه ها هر سه سال یکبار طی برگزاری گنفرانس عمومی سازمان برای آثار فوق العاده ی پدید آورندگان در حوزه های نویسندگی ، تهیه و جمع آوری اسناد و مدارک ، ترجمه ، مطالعات و تحقیقات علمی و همکاری در طرح های عمرانی و خدمات عمومی شهری اعطاء می گردد .

منظور اصلی جوایز مزبور که در امر تشویق کارشناسان و متخصصان اعطاء می شوند ، تحقق اهداف سازمان پایتخت ها و شهرهای اسلامی ، و غنی ساختن مراجع مطالعاتی و تحقیقاتی در جهان اسلام بنا بر آثار جدید منتشر شده است .دبیرخانه کل


دبیرخانه کل ، دستگاه اجرائی سازمان پایتخت ها و شهرهای اسلامی است که امور اداری و اجرائی عملیان فنٌی ، اداری و مالی سازمان را مدیریت می کند . در راس این دستگاه ، دبیرکل است که هر سه سال یکبار توسط کنفرانس عمومی به این سمت انتخاب می شود و حق انتخاب مجدد دارد . دبیرکل یا معاون وی نماینده سازمان پایتخت ها و شهرهای اسلامی  در سازمان ها ، کمیته ها ، همایش ها و سمینار های بین المللی هستند . دبیرخانه گزارش تمام فعالیت های سازمان را تهیه و به منظور تهیه و تدوین بودجه به کنفرانس عمومی و شورای اداری ارائه می دارد .


دسته ها : دبیرخانه کل
جمعه شانزدهم 8 1393


شورای اداری


شورای اداری ، بازوی اجرائی سازمان پایتخت ها  و شهرهای اسلامی است . این شورا طی جلسات عادی سالانه تشکیل شده مقاصد آن عبارتند از :

- نظارت بر اجرای مصوبه های کنفرانس عمومی

- تهیه و تدوین برنامه ها و پروژه ها به منظور تحقق اهداف سازمان  تا آنجا که مورد پذیرش کنفرانس عمومی قرار گیرند .

- انجام وظایف اداری مربوط به صندوق تعاون

شورای اداری شامل اعضائی به نمایندگی از مراجع زیر می باشد :

یک - مکٌه مکرمه ، مدینه منوره ، قدس شریف

( اعضاء دائم )

دو - بیست و یک پایتخت و شهر که عضو فعال بوده هر سا سال یکبار  توسط کنفرانس عمومی انتخاب می شوند .

سه - پایتخت یا شهری که عضو کنفرانس است امٌا در شورای اداری عضویت ندارد در صورتیکه به عنوان محل برگزاری کنفرانس عمومی یا شورای اداری قرار گرفت طی مدت این برگزاری عضویت شورای اداری را خواهد داشت .

چهار - دبیر کل سازمان


 

كنفرانس عمومي


كنفرانس عمومي بالاترين ارگان سازمان پايتخت ها و شهرهاي اسلامي است ؛ و وظايف وي عبارت است از : 

تصميمگيري در باره سياست هاي عمومي سازمان به نحوي كه با اهداف  و راهبرد هاي اصلي آن مطابقت داشته باشد . 

تصويب تشكيلات و مقررات اداري لازم در سازمانهاي مختلف تابعه در هربخش از فعاليت هاي سازما ن هاي مزبور . 

تهيه و انتشار راهنمائي هائي در حوزه اداره امور محلٌي براي توسعه .

كنفرانس عمومي مركب از اعضاء فعالي است كه پايتخت ها و شهرهاي اسلامي عضو را نمايندگي مي كنند ؛ و به طور معمول هرسه سال يكبار طي همايشي گرد آمده تحت رياست شهردار يا رئيس شوراي شهر يا هر نماينده اي كه از آن شهر معرفي شده باشد ، تشكيل مي شود .تشكيلات سازمان پايتخت ها و شهرهاي اسلامي


سازمان پايتخت ها و شهرهاي اسلامي از پنج ارگان زير تشكيل شده است :

- كنفرانس عمومي

- شوراي اداري

- دبيرخانه عمومي

- جايزه سازمان

- صندوق تعاون پايتخت ها و شهرهاي اسلامي


X